Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2013

believee328

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
believee328
4688 9629
Reposted fromadriannak adriannak viairmelin irmelin
1100 7e84

maskedlink:

HE IS ASKED TO COME CLOSE AND SNUGGLE AND HE IS SO HAPPY TO

believee328
6066 f49b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
believee328
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
Reposted fromlabellavita labellavita viawrazliwa wrazliwa
believee328
believee328
believee328
7866 49ec
Reposted from21gramow 21gramow viachocolatekitten chocolatekitten
believee328
I fakt- masz wady. Ale przytulasz najlepiej na świecie- nawet po pijaku.
— wczorajsze/dzisiejsze?
believee328
2540 6329

Lubię gdy Twoje opuszki palców, 
o wiele głośniej niż słowa zapewniają mnie nieustannie,
jak ważna dla Ciebie jestem.


Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawrazliwa wrazliwa
believee328
3759 0d13
Reposted fromstylte stylte viawrazliwa wrazliwa
believee328
4944 25b7
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaskins skins
believee328
1997 4943 500
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viawrazliwa wrazliwa
believee328
3124 4153
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viawrazliwa wrazliwa
believee328
4331 560b
Reposted fromstylte stylte viawrazliwa wrazliwa
believee328
8769 f263
believee328
6706 2ccc
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viawrazliwa wrazliwa
believee328
1966 6cfb
Reposted fromwowlovely wowlovely viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl