Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2013

believee328
believee328
Odkąd poznałem Cię, kochanie, powinnaś wiedzieć, że nigdy nie mógłbym iść bez Ciebie..
— LemON
Reposted fromakord akord viaczoo czoo


Reposted frominspired inspired viaczoo czoo
1758 5e3c 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaczoo czoo
believee328
5134 4357
Reposted fromdoubleapple doubleapple viazabka zabka
believee328
9717 32fa
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viazabka zabka
believee328
3083 9ce4
Reposted fromcaraseen caraseen viazabka zabka
believee328
Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałem. Twoje włosy, twoje oczy, twoje usta, twoje ciało, do którego jeszcze się nie przyzwyczaiłaś, to, jak chodzisz, uśmiechasz się, śmiejesz, to, jak policzki ci się zapadają, kiedy jesteś wściekła albo zdenerwowana, to, jak powłóczysz nogami, kiedy jesteś zmęczona. Każdy twój szczegół jest piękny. […]
Kiedy cię widzę, Świat się zatrzymuje. Zatrzymuje się i wszystko, co mi zostaje, to ty i moje oczy, które się w ciebie wpatrują. Nie ma nic więcej. Nie ma hałasu, nie ma innych ludzi, nie ma myśli ani zmartwień, i to piękne miejsce, i jesteś tylko ty. Tylko ty i moje oczy, które się w ciebie wpatrują. 

— "Milion małych kawałków" J. Frey
Reposted fromcountingme countingme viazabka zabka
believee328
believee328
believee328
believee328
Miło jest kiedy ktoś niespodziewanie cieszy się na Twój widok.
— naprawdę niesamowite uczucie
believee328
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
believee328
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— znalezione
Reposted frommissbrodka missbrodka viazabka zabka
believee328
it has been a beautiful fight. still is.
Reposted fromcube cube viazabka zabka
believee328
believee328
3807 8468
Reposted fromstylte stylte viapersona-non-grata persona-non-grata
believee328
4104 4b5c
Reposted fromstylte stylte viapersona-non-grata persona-non-grata
believee328
8627 f41d 500
3345 133c 500

unwrittennature:

Enlightened Journey (by Ayton.Images)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl